مدیریت رابطه های مجاز در ایرنیک

مدیریت رابطه های مجاز در ایرنیک


با آموزش تنظیم رابطهای مجاز نماینده در ایرنیک همراه ما باشید


با سلام
در صورت بروز خطای ۲۳۰۶ در ثبت و یا تمدید دامنه شما در پنل ایرنیک رابط های مجاز نماینده را تنظیم نکرده اید
 بدین منظور به راحتی میتوانید از آموزش یک دقیقه ای زیر این کار را انجام دهید و سپس مجددا برای ثبت و یا تمدید اقدام بفرمایید.