Gitea چیست؟

Gitea چیست؟

(گیتی) یک پکیج نرم افزاری Forge (فورج به نرم افزارهای بر پایه وبی گفته می شود که هم برای توسعه و هم به منظور اشتراک گذاری اپلیکیشنها استفاده می شوند.) متن باز است و معمولا به منظور ورژن کنترل مورد استفاده قرار می گیرد.


از Gitea برای توسعه نرم افزاری هاستینگ با استفاده از Git، همانند برخی دیگر از ویژگی ها مثل  bug tracking، wikis و code review  استفاده می شود.

این نرم افزار از هاست شدن خود دستگاه نیز پشتیبانی می کند و همچنین هاست فوری روی ابر DiDi (یک شرکت وابسته به Gitea) را نیز ارائه می کند. این پکیج انشعابی از Gogs است که توسط Go نوشته شده است. Gitea از هاستینگ یا میزبانی روی تمامی پلتفرمها توسط Go پشتیبانی می کند که شامل: Linux، macOS و Windows است. پروژه Gitea روی Open Collective تشکیل شد.

Gitea توسط گروهی از کاربران و مشارکین در پروژه خدمات self-hosted Git مربوط به Gogs تشکیل شد. از آنرو که Gogs یک پروژه متن باز بود، رپوهای آن تنها تحت کنترل یک نگهدارنده ی تنها بود که باعث کندی و محدودیت سرعت توسعه و تاثیر جامعه پشتیبان آن می شد. به این دلیل، توسعه دهندگان Gitea در تاریخ نوامبر ۲۰۱۶ انشعابی از Gogs را کلید زدند و برای توسعه آن یک مدل پیش رو توسط جامعه را پایه گذاری کردند. در ماه دسامبر ۲۰۱۶ اولین نسخه رسمی آن منتشر شد.