Repair و Optimize دیتابیس در دایرکت ادمین

Repair و Optimize دیتابیس در دایرکت ادمین

برای بهینه سازی و تعمیر (optimize و repair) دیتابیس های Mysql در سرور لینوکس دایرکت ادمین چند دستور مفید برای شما آماده کردیم که امیدواریم مورد استفاده قرار بگیرد. در ادامه با ما همراه باشید

 


ابتدا به محیط SSH با کاربر root وارد می شویم


برای repair و optimize تمامی دیتابیس های سرور دستور زیر را وارد می کنیم :

 mysqlcheck --defaults-extra-file=/usr/local/directadmin/conf/my.cnf --auto-repair --optimize --all-databases

برای repair و optimize یک دیتابیس در دستور زیر بجای نام دیتابیس را وارد می کنیم :

 

 mysqlcheck --defaults-extra-file=/usr/local/directadmin/conf/my.cnf --auto-repair --optimize --databases <ِdb-name>