RAID و سطح های مختلف آن

RAID و سطح های مختلف آن

کنترلرهای RAID مشخصا برای سطح RAID های خاصی هستند. اغلب موارد استفاده از سطح های RAID 0،1 ، 5/6 و 10 است. برای توضیحات بیشتر در مورد سطح های مختلف مقاله زیر مطالعه کنید.RAID 0:

RAID 0 تنها سطحی است که افزونگی ارائه نمی کند و تنها افزایش کارایی هارد دیسک را ارائه می کند. در RAID 0 فایلها جدا شده و روی دو و یا چند دیسک به صورتی ذخیره می شوند که گویی تنها یک دیسک وجود دارد. از آنجایی که دیسکهای متعدد به عنوان یک دیسک برای ذخیره سازی استفاده شده اند در صورت قطعی هریک از آنها اطلاعات غیر قابل خوانش می شود.
موارد استفاده:

افزایش کارایی هارد دیسک - بدون ایجاد افزونگی (redundancy)

RAID 1: Mirroring

RAID1 روی ۲ و یا تعداد بیشتری دیسک کار می کند تا Failover (پوشش خطا) و افزونگی ایجاد کند. این سطح نوشتن و خواندن کاملا یکسانی روی هر دیسک دارد. در صورتی که هر دیسک آینه شده (mirrored) از کار بیافتد روی دیسک دیگری که در حال کار است می توان تمام فایلها را به صورت کامل یافت. در صورتی که دیسک از کار افتاده بازگردد سیستم RAID، اطلاعات را به صورت آینه ای روی درایو جایگزین ذخیره می کند. همچنین RAID 1 کارایی را افزایش می دهد.
موارد استفاده:

افزونگی داده و سرعت بیشتر خواندن در قیمتی پایین تر.


RAID 5/6 - هاشور زنی با parity یا parity  دوتایی

RAID 5/6 ترکیبی از کارایی RAID 0 و افزونگی RAID 1 است، اما نیاز به نزدیک به 1/3 حافظه قابل استفاده دارد. منظور از parity داده های دو دویی خام است. RAID 5 اطلاعات را اصطلاحا روی دو یا تعداد بیشتری دیسک هاشور می زند و مقدار سطح بلاکها را محاسبه می کند و یک parity بلاک درست می کند. RAID 5 بلاکهای parity اختصاصی را روی هارد دیسک هاشور شده ذخیره می کند.در صورت قطع شدن یک درایو، RAID 5 از parity بلاکهای اختصاصی استفاده می کند تا داده را روی گره های باقی مانده بسازد. RAID 6 مانند RAID 5 عمل می کند اما  به حداقل ۴ دیسک در یک صف نیاز دارد تا بتواند یک پریتی بلاک اضافی روی هر هارد بسازد. در نتیجه تنظیمات ذکر شده ماندگاری بالایی خواهند داشت به طوری که باید ۲ دیسک از کار بیافتند تا داده غیر قابل استفاده شود.
موارد استفاده:

سرورهای وب، محیطهایی با خوانش شدید اطلاعات - اپلیکیشن های سروری - صفهای طولانی ذخیره سازی


RAID 10: Striping and Mirroring

RAID 10 یکی از پرهزینه ترین سطح های RAID است. این سطح برای افزایش کارایی روی حداقل ۴ دیسک هاشور زنی و میرورینگ را به منظور ایجاد افزونگی انجام می دهد. در یک صف ۴ درایوی، سیستم هاشور زنی داده را در ۲ دیسک انجام می دهد. دو دیسک باقی مانده دیسکهای هاشور زده شده را mirror می کنند و هر کدام نیمی از داده را درونشان ذخیره می کنند.
موارد استفاده:

امنیت بالا - کارایی بالا، مکانهایی مانند محیط های ذخیره تراکنشها و اطلاعات حساس. RAID 10 گرانقیمت ترین سطح RAID برای هارد دیسکها است اما مزایای بسیار خوبی را فراهم می کند از جمله سرعت بالای نوشتن و خواندن در کنار ایجاد افزونگی قدرتمند داده.