Lets Encrypt چیست؟

Lets Encrypt چیست؟

Lets Encrypt یک عرضه کننده گواهی تصدیق اتوماتیک و رایگان است که از طرف گروه تحقیق و امنیت اینترنتی بدون سود یا (ISRG) در دسترس قرار گرفته است.


در صورتی که نام دامنه شما روی سرور ست شده مانند: bigbluebutton.example.com و سرور روی بستر اینترنت است، در این صورت شما می توانید برای دریافت گواهی SSL رایگان از Lets Encrypt استفاده کنید.

ابتدا ابزار تنظیم آن را دانلود کنید و سپس تمامی دستورات زیر را در root وارد کنید.

 
sudo apt-get update

sudo apt-get install software-properties-common

sudo add-apt-repository universe

sudo add-apt-repository ppa:certbot/certbot

sudo apt-get install certbot

سپس یک ست ۴۰۹۶ بیتی از پارامترهای Diffie-hellman برای افزایش امنیت تولید کنید که از انواع کد گذاری ها در آن استفاده شده باشد.