استفاده از Plesk برای زمانبندی Cron Job

استفاده از Plesk برای زمانبندی Cron Job

در مقالات قبل با استفاده از Cron Job برای زمانبندی اجرای taskها آشنا شدیم، در این مقاله به سراغ استفاده از Cron Job در Plesk می رویم.


 

۱-ابتدا در کنترل پنل پلسک لاگین کنید.

۲-پس از لاگین شدن در سمت چپ داشبورد و زیر Server Management روی Tools & Settings کلیک کنید.

۳-حال روی پنل سمت راستی، زیر گزینه Tools & Resources و روی Scheduled Tasks کلیک کنید.

۴-در صفحه بعدی روی گزینه Plesk Administrator کلیک کنید

۵-در صفحه Scheduled Tasks، زیر Tools روی Add New Task کلیک کنید.

۶-در صفحه زیر تمامی اطلاعات خواسته شده را تکمیل کنید.

۷-حال اگر کمی به پایین اسکرول کنید در زیر قسمت Task Priority تقویمی مشاهده می کنید. در این قسمت می توانید بازه مورد نظرتان را مشخص کنید به همراه دستوری که میخواهید انجام شود.

۸- در صورتی که قصد دارید یک وظیفه هر دقیقه در هر ساعت در هر روز انجام شود حالتی مانند حالت زیر خواهید داشت:

۹-پس از پایان تنظیمات زمانبندی روی دکمه OK کلیک کنید تا انتخابهایتان را نهایی کنید.

حال شما وظایفتان را به وسیله Cron Job در Plesk زمانبندی کردید.