Route در لینوکس

Route در لینوکس
تاریخ انتشار: 3 سال پیش تعداد بازدید: 6360 دسته بندی: لینوکس

دستورات route در لینوکس بسیار ساده و قدرتمند هستند، در ادامه مهمترین دستورات این خانواده را با هم مرور می کنیم.


برای استفاده از این دستورات به دسترسی root نیاز دارید.

برای نمایش جدول routing از دستور:


ip route show

ip route list

اضافه کردن default route به وسیله دستور route: (تمامی ترافیک را از طریق 192.168.1.254 به اتصال gateway آن در eth0 مسیر دهی می کند)


route add default gw 192.168.1.254 eth0

اضافه کردن default gateway به وسیله دستور ip: (تمامی ترافیک از طریق گیت وی 192.168.1.254 متصل به eth0 روت شود)

ip route add 192.168.1.0/24 dev eth0 

برای بررسی routing table در کرنل لینوکس از دستور :

ip route list 

استفاده کنید.

 

ثبت همیشگی تغییرات در روت ها:
برای ثبت روت ها به صورت همیشگی که حتی پس از ریبوت دستگاه نیز همچنان وجود داشته باشد میبایست فایل config را به نسبت توزیع لینوکسی که دارید تغییر دهید.

 

تنظیمات ماندگار روتها روی RHEL/CentOS/Fedora/Scientific Linux فایل /etc/sysconfig/network  را ادیت کنید و IP default gateway را ست کنید:

vi /etc/sysconfig/network

مثال خروجی:

GATEWAY=192.168.1.254 

می توانید روت دستی اضافی را برای eth0 از طریق ویرایش /etc/sysconfig/network-scripts/route-eth0 اضافه کنید، به صورت زیر:

10.0.0.0/8 via 10.10.29.65

تنظیمات بالا روت دستی را برای شبکه 10.0.0.0/8 از طریق روتر 10.9.38.65 مشخص می کند.


ثبت همیشگی روت دستی در Debian / Ubuntu:

فایل /etc/network/interfaces  را ویرایش می کنیم:

vi /etc/network/interfaces 

دستور زیر را در قسمت eth0 ضمیمه کنید:

up route add -net 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.1.254

down route del -net 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.1.254

فایل را ذخیره و ببندید.


اشتراک گذاری مقاله :

نظرتون برامون مهمه شما اولین نظر رو بنویسید