سطح دسترسی فایل در لینوکس - Linux File Permissions

سطح دسترسی فایل در لینوکس - Linux File Permissions

در لینوکس مدیر سرور یا صاحب فایل می‌تواند برای فایل و فولدرها سطح دسترسی تعیین کند. که این سطح دسترسی تعیین می‌کند در یک سرور هر شخصی تا چه میزان به منابع دسترسی دارد. 

در ادامه با تنظیمات سطح دسترسی در لینوکس آشنا می شوید


 

سه سطح دسترسی وجود دارد که عبارتند از read، write و excute که هر کدام از اینها به ترتیب ارزش 4، 2 و 1 را دارند. اگر بخواهیم یک فایل قابلیت خواندن، نوشتن و اجرا شدن داشته باشد باید به آن مقدار 7  (4+2+1)را بدهیم. اگر قابلیت خواندن و نوشتن را بخواهیم به یک فایل بدهیم ولی قابلیت اجرا نداشته باشد باید به آن مقدار 6  (4+2+0)بدهیم. به این ترتیب می‌توانیم دسترسی دلخواه را به یک فایل اعطاء کنیم.


 در لینوکس سه کلاس کاربر وجود دارد. که عبارتند از user-group-other که باید برای هر سه سطح دسترسی تعیین کنیم. برای یک مثال وقتی که به یک فایل سطح دسترسی 644 را می‌دهیم به این معنا است که شما که صاحب فایل هستید اجازه خواندن و تغییرات (نوشتن) روی فایل را دارید ولی group و دیگر افراد فقط اجازه خواندن این فایل را دارند.

طریقه تنظیم کردن سطح دسترسی در DirectAdmin :

برای تنظیم سطح دسترسی به مدیریت هاست خود می‌روید و فایل یا فولدر مورد نظرتان را انتخاب کرده و سپس در قسمت Permission مقدار مورد نظر خود را وارد می‌کنید و Set permission را می‌زنید.

سطح دسترسی

طریقه تنظیم کردن سطح دسترسی در SSH :

برای تنظیم کردن سطح دسترسی در Ssh از دستور chmod استفاده می‌کنیم.

 Chmod Permission path

برای مثال :

 Chmod 644 /home/admin/test/test.php

طریقه تنظیم کردن سطح دسترسی در cPanel :

وارد مدیریت هاست خود می‌شوید و بر روی فایل خود کلیک می‌کنید و با انتخاب گزینه Change permission می‌توانید با تیک زدن در جدول مربوطه به سه کلاس کاربر سطح دسترسی دلخواه را اعطاء کنید.

سطح دسترسی سی پنل