افزایش حجم درایو اصلی ویندوز سرور

افزایش حجم درایو اصلی ویندوز سرور

با استفاده از آموزش ویدیویی زیر به راحتی میتوانید بعد از ورود به ریموت دسکتاپ درایو اصلی ویندوز یا همان داریو C را به حجم اصلی سرور خریداری شده افزایش دهید.


در این آموزش نحوه افزایش حجم درایو C را مرور می کنیم