چطور نسخه centos خود را چک کنید

چطور نسخه centos خود را چک کنید

هنگام ورود به یک سیستم CentOS برای اولین بار، قبل از انجام هر کار ممکن است شما بخواهید ببینید چه نسخه CentOS در سیستم شما اجرا می شود.
در این آموزش، چند دستور مختلف را در مورد چگونگی بررسی نسخه  سیستم عامل CentOS  در سیستم شما نشان می دهیم.


تا زمان نوشتن این مقاله  CentOS  سه نسخه  فعال دارد :: CentOS 5، CentOS 6 و CentOS 7

 

نسخه  CentOS را با استفاده از دستور lsb_release بررسی کنید


دستور lsb_release اطلاعات پایه لینوکس استاندارد (LSB) درباره توزیع لینوکس شما را نشان می دهد.

این روش ترجیح داده شده است و بدون توجه به نسخه CentOS  شما که در حال اجرا است کار خواهد کرد.

ترمینال خود را باز کنید و دستور زیر را تایپ کنید:

 lsb_release -a

نسخه CentOS شما در خط شرح نمایش داده خواهد شد. همانطور که می بینید از خروجی بالا من از CentOS Linux release 7.5.1804 استفاده می کنم.


معنی شماره نسخه 7.5.1804 چیست؟

  •      7 نسخه  اصلی  CentOS است.
  •      7.5 آخرین نسخه جزئی CentOS 7 است.
  •      1804 کد تاریخ نسخه های جزئی است، 1804 به معنی آوریل 2018 است. این شماره برای نشان دادن زمان انتشار اتفاق می افتد.

 

اگر پیامی دریافت کنید : bash: lsb_release: command not found...، بدان معنی است که بسته  redhat-lsb core در سیستم شما نصب نشده است. شما می توانید آن را به راحتی نصب کنید

 sudo yum install redhat-lsb-core

نسخه CentOS را با استفاده از دستور rpm بررسی کنید


rpm (Red Hat Package Manager) یک بسته ابزار مدیریتی برای سیستم های مبتنی بر Red Hat مانند RHEL، CentOS و Fedora است.

شما می توانید از ابزار rpm برای نمایش اطلاعات مربوط به بسته نسخه centos که شامل نسخه CentOS در نام آن است، استفاده کنید:

 rpm --query centos-release

خروجی:

 centos-release-7-5.1804.4.el7.centos.x86_64


نسخه CentOS را با استفاده از فایل / etc / centos-release بررسی کنید

فایل / etc / centos-release توسط بسته centos منتشر شده ارائه شده است.

برای پیدا کردن نسخه CentOS خود، دستور زیر را وارد کنید:

 cat /etc/redhat-release


خروجی:

 CentOS Linux release 7.5.1804 (Core)


نسخه CentOS خود را با استفاده از فایل / etc / os-release بررسی کنید
فایل / etc / os-release در تمام سیستم های موجود اجرا می شود.

این روش اگر شما CentOS 7 دارید،کار می کند :

 cat /etc/os-release


خروجی:

 

NAME="CentOS Linux"
VERSION="7 (Core)"
ID="centos"
ID_LIKE="rhel fedora"
VERSION_ID="7"
PRETTY_NAME="CentOS Linux 7 (Core)"
ANSI_COLOR="0;31"
CPE_NAME="cpe:/o:centos:centos:7"
HOME_URL="https://www.centos.org/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.centos.org/"

 

CENTOS_MANTISBT_PROJECT="CentOS-7"
CENTOS_MANTISBT_PROJECT_VERSION="7"
REDHAT_SUPPORT_PRODUCT="centos"
REDHAT_SUPPORT_PRODUCT_VERSION="

نسخه CentOS خود را با استفاده از دستور hostnamectl بررسی کنید


hostnamectl یک دستور است که به شما اجازه می دهد hostname را تنظیم کنید اما می توانید از آن برای یافتن نسخه  CentOS خود هم استفاده کنید.

این روش اگر شما CentOS 7 دارید،کار می کند :

hostnamectl


خروجی:

 

Static hostname: localhost.localdomain
         Icon name: computer-vm
           Chassis: vm
        Machine ID: 2849f743fbe74706abaa6cb8b2ae5377
           Boot ID: 8259a43c6265465884920ac6d762ed5e
    Virtualization: kvm
  Operating System: CentOS Linux 7 (Core)
       CPE OS Name: cpe:/o:centos:centos:7
            Kernel: Linux 3.10.0-862.9.1.el7.x86_64
      Architecture: x86-64

 

در این راهنما، ما به شما نشان داده ایم که چگونه نسخه  CentOS نصب شده در سرور را پیدا کنید.