با فلش مموری های NAND بیشتر آشنا شویم

با فلش مموری های NAND بیشتر آشنا شویم

فلش های NAND نوعی از حافظه های غیر فرار هستند که همانند دیوایسهایmass storage  قابل دسترسی اند.( مانند هارد دیسکها)  نام NAND به دلیل آن است که در سطح مداری این فلش درایوها شباهت زیادی بین این دیوایس ها و توابع منطقی NAND وجود دارد. گفتنی است نوع دیگر فلش ها NOR هستند.


تفاوت فلش مموری های NAND و NOR

فلش مموری های NAND دارای مدار مجتمعی هستند که از درگاه های NAND برای ذخیره داده ها در سلول های حافظه شان استفاده می کنند. در فلش مموری های NOR از گیت ها یا درگاه های NOR استفاده می شود. در این دیوایس ها سرعت خواندن بالاتر است در حالی که سرعت نوشتن آنها پایین است و داده ها را به صورت نه چندان کارآمدی ذخیره می کنند. اما دیوایس های NAND سرعت نوشتن و حذف کردن بالایی دارند و اطلاعات بسیار بیشتری را می توانند در مقایسه با دیوایسی با اندازه ی مشابه اما از نوع NOR ذخیره کنند.

در مجموع حافظه های NAND کارامد تر از حافظه های NOR هستند که به همین دلیل NAND ها دیوایس های پر طرفدار تری هستند. با افزایش سرعت ذخیره سازی و خوانش، دیوایس های NAND از هارد دیسک های سنتی سریعتر شده اند و از همین رو SSDها و حافظه های فلش یکپارچه اکنون در اغلب کامپیوترها جایگزین هارد دیسک ها شده اند.