اتصال ریموت به دیتابیس Mysql

اتصال ریموت به دیتابیس Mysql

گاهی نیاز است از سرور دیگری به صورت ریموت به دیتابیس Mysql متصل شویم بدین منظور مراحل زیر را در دایرکت ادمین به ترتیب دنبال کنید


 

۱- ابتدا به دایرکت ادمین هاستی که دیتابیس در آن وجود دارد وارد شوید.
۲ - به mysql management -(مدیریت دیتابیس mysql) رفته و بر روی دیتابیس مورد نظر کلیک کنید.
۳ - در قسمت access host در صفحه باز شده IP سروری که میخواهید به این دیتابیس متصل شود را وارد نمایید.
۴ - دقت کنید اگر IP معتبر ندارید میتوانید از علامت % استفاده کنید تا به تمام IP ها اجازه دسترسی دهد البته این روش به دلیل امنیت کمتر توصیه نمیشود.
۵ - حال میتوانید به این دیتابیس با مشخصات IP سرور و شناسه و رمز دیتابیس متصل شوید.

موفق باشید