چگونه Dns Cache را پاک کنیم؟

چگونه  Dns Cache را پاک کنیم؟

DNS Cache در واقع IP سایت های که ما آن ها را مرور کردیم در کامپیوتر ما ذخیره می کند تا در مرور بعدی نیاز به فراخوانی مجدد آن از DNS Resolver نباشد. در این مقاله قصد داریم مشکلات ذخیره آدرس در کش dns را بررسی کنیم و نحوه خالی کردن آن را مرور کنیم.


که در برخی مواقع که سایت ها DNS خود را به روز رسانی و تغییر داده اند ممکن است مشکل ساز شود.

 

در برخی از موارد شما Dns هاست خود را به هر دلیلی تغییر می‌دهید اما مرورگر به علت Dns-Caching همچنان از Dns ذخیره شده سیستم عامل استفاده می‌کند و این امر باعث مشکل می‌شود. این مشکل را می‌توان با پاک کردن و Flush کردن Dns حل کرد. برای انجام دادن این کار مراحل زیر را انجام دهید.

در سیستم عامل ویندوز : 

  1. Command Prompt (Cmd) را باز کنید.
  2. عبارت ipconfig /flushdns را تایپ کنید و Enter بزنید.
  3. در انتها پس از پاکسازی پیام Successfully flushed the DNS Resolver Cache را دریافت خواهید کرد.

کش Dns

 در سیستم عامل Mac OSX :

در Applications
قسمت Utilities
Terminal را باز می کنیم :


نسخه ۱۰.۷ - ۱۰.۸ - ۱۰.۹ و نسخه ۱۰.۱۰.۴ و بالاتر :

  killall -HUP mDNSResponder

نسخه ۱۰.۵ - ۱۰.۶ :

 sudo dscacheutil -flushcache

نسخه ۱۰.۱۰.۱ - ۱۰.۱۰.۲ - ۱۰.۱۰.۳  :

 sudo discoveryutil mdnsflushcache