شماره حساب ها

شماره حساب

بانک


9401-810-884452-1

بانک سامان
6219-8610-0192-4728 شماره کارت ۱۶ رقمی شتاب 

IR810560940181000884452001

شماره حساب بانکی ایران(شبا)

تمامی حساب ها به نام شرکت نگاه روشن پارس (سهامی خاص) می باشد.
لطفا بعد از واریز هر مبلغی شماره فیش آن را در قسمت " ثبت فیش بانکی " در حساب کاربری حتما وارد نمایید تا بعد از تایید مالی در حساب شما منظور گردد.

www.
  • پشتیبانی از ۳۳۰ پسوند معتبر
  • ثبت و تحویل آنی
  • کنترل پنل کامل فارسی
  • ثبت در برترین رجیسترارهای دنیا
  • نمایندگی رسمی رجیسترار از آلمان
  • نمایندگی رسمی ایرنیک