تنظیم شناسه نماینده برای دامنه ملی

تنظیم شناسه نماینده برای دامنه ملی

نحوه انجام تنظیمات شناسه نماینده را در زیر مشاهده کنید


با سلام
برای تمدید و یا مدیریت دامنه ملی در نگاه روشن پارس می بایست شناسه نماینده در قسمت رابطه ها برای دامنه ne155-irnic ست شده باشد.
آموزش ویدویی زیر نحوه ست کردن شناسه نماینده را نشان می دهد.