افزایش سرعت و ظرفیت شبکه ایران


سلام
مسیر گیگابیتی جدیدی از دیتاسنتر نگاه روشن پارس تا تهران به صورت مستقیم از امروز ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۶ راه اندازی شد تا ظرفیت اینترنت دیتاسنتر را به بیش از دو برابر افزایش داده و پینگ ارتباط با تهران را به کمتر از ۹ میلی ثانیه برساند.
هم اکنون دیتاسنتر نگاه روشن پارس از دو مسیر تبریز و تهران با ظرفیت گیگابیتی به اینترنت بین الملل متصل است.
امیدواریم مجموعه تلاش ها و هزینه های زیر ساختی شرکت منجر به ارائه کیفیت ممتاز گردد.
با احترام